Kaurilan sauna ja kestävä kehitys

Kaurilan sauna pyrkii noudattamaan kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita:

Ekologinen kestävyys

 • Kaurilan saunan ja saunatuotteiden tarkoitus on tarjota luonnonmukainen vaihtoehto. Ei lisätä kulutusta.
 • Tuotteiden ja pakkausten suunnittelussa otetaan jokaisessa vaiheessa huomioon luonnonmukaisuus, tehokkuus ja ympäristöystävällisyys.
 • Tuotteita ja pakkauksia kehitetään jatkuvasti ekologisesti kestävämpään suuntaan.
 • Tuotteiden ja valmistuksen laatu pidetään korkeana, jotta hävikkiä on mahdollisimman vähän.

Sosiaalinen kestävyys

 • Kaurilan sauna kohtelee tasapuolisesti ja syrjimättä työntekijöitään, asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan.
 • Työntekijöiden hyvinvointi on aina etusijalla.
 • Kaurilan sauna pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään terveellisiä ja eettisiä elämäntapoja
 • Kaurilan sauna pyrkii olemaan nettopositiivinen ja antamaan yhteiskunnalle takaisin enemmän kuin siltä saa

Taloudellinen kestävyys

 • Kaurilan sauna ei hyväksy eikä edesauta harmaata taloutta missään muodossa
 • Työntekijöille maksetaan asianmukaista palkkaa ja heille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä työsuhde-etuja
 • Kaurilan sauna pyrkii kasvamaan maltillisesti ja pitämään velkaantumisasteen mahdollisimman pienenä